Archive for the 'Societate' Category

Câteva comentarii despre Declarația comună privind ”relațiile reciproce dintre Biserici, problemele esențiale ale fraților noștri și perspectivele de dezvoltare a civilizației umane” I

Foto Agenţia REUTERS

Foto Agenţia REUTERS

După cum am amintit în articolul trecut, în data de 13 februarie 216 Sanctitatea sa Papa Francisc I şi Preafericitul Kiril I, Patriarh al Moscovei şi al Întregii Rusii au semnat în La Habana, Cuba o Declarație comună privind ”relațiile reciproce dintre Biserici, problemele esențiale ale fraților noștri și perspectivele de dezvoltare a civilizației umane”.

Astăzi intenţionez să încep o serie de articole în care să analizez, articol cu articol această importantă declaraţie comună a celor doi importanţi lideri ai lumii creştine. Să vedem, aşadar, documentul!

”Harul Domnului Isus Hristos, dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți” (2 Cor 13, 13).

1. Prin voia lui Dumnezeu Tatăl, de la care vine tot darul, în numele Domnului nostru Isus Cristos și cu ajutorul Duhului Sfânt, Mângâietorul, noi, papa Francisc și Kirill, patriarhul Moscovei și al întregii Rusii, ne-am întâlnit astăzi în Havana. Îi aducem mulțumire lui Dumnezeu, preamărit în Preasfânta Treime, pentru această întâlnire, prima din istorie. Cu bucurie ne-am regăsit ca frați în credința creștină care se întâlnesc pentru a „vorbi prin viu grai” (In 12, 2), de la inimă la inimă, și să discute despre relațiile reciproce dintre Biserici, de problemele esențiale ale fraților noștri și de perspectivele de dezvoltare a civilizației umane.

Ca în orice declaraţie, avem formula solemnă, obligatorie, care ne prezintă părţile semnatare, locul emiterii documentului şi subiectul pe scurt. Această manieră de a redacta un document este obligatorie pentru actele ad solemnitatem.

2. Întâlnirea noastră fraternă a avut loc în Cuba, la răscrucea dintre Nord și Sud, între Est și Vest. Din această insulă, simbol al speranțelor „Lumii Noi” și al evenimentelor dramatice din istoria secolului XX, adresăm cuvintele noastre tuturor popoarelor din America Latină și de pe celelalte continente. Ne bucurăm că credința creștină este în creștere aici într-un mod dinamic. Puternicul potențial religios al Americii Latine, tradiția sa creștină pluriseculară, făurită prin experiența personală a milioane de oameni, sunt garanția unui mare viitor pentru această regiune.

Este de remarcat faptul că, după ce aproape 1000 de ani, Patriarhia Moscovei a considerat Vaticanul ca o „cetate a răului” sediu al antihristului şi altele asemenea; iar pe Papa un trădător, înctruchiparea antihristuluişi aşa mai departe, se vorbeşte despre o „întâlnire fraternă” între un Patriarh al Moscovei şi un Papă.
Aflăm şi răspunsul la întrebarea pe care o adresează toată lumea şi anume: „De ce tocmai în Cuba?” Nu cred că este vorba despre lupta pentru creşterea influenţei Papei (Cuba fiind o ţară catolică care, în ianuarie 1998, a cunoscut o reconciliere mult aşteptată cu Vaticanul concretizată prin vizita Papei Ioan Paul al II-lea), sau a lui Vladimir Vladimirovici Putin (cunoscută fiind apropierea regimului cubanez de Kremlin).
Este, negreşit, vorba exact despre ceea ce scrie în documentul despre care facem vorbire. Este vorba despre simbolismul insulei. Poziţia geografică, la răscrucea dintre cele patru puncte cardinale, poziţie care a situat-o simultan pe mai multe dintre căile maritime ale istoriei.
Se vorbeşte despre „simbolul speranţelor Lumii Noi„, deloc de neglijat dacă ne gândim la ce a însemnat descoperirea Cubei de către spanioli atât din punctul de vedere al faptului că, în sfârşit, găseau pământ după ani de rătăciri pe mare, cât, mai ales, din punctul de vedere al dezvoltării economice pecare a cunoscut-o regatul iberic.
La Habana a avut un rol important din 1515, anul fondării sale de conquistadorul spaniol Diego Velásquez de Cuéllar, şi până în prezent. Se vorbeşte inclusiv despre „evenimentele dramatice din istoria secolului XX” din care am putea aminti numai criza din Golful Porcilor, care a fost la un pas de a declanşa un nou conflict mondial.
Se vorbeşte despre creşterea dinamică a credinţei creştine în America Latină şi, probabil, cel puţin eu aşa citesc printre rânduri, transmiterea mesajului de pace din America Latină poate reprezenta şi o formă de a cere iertare popoarelor Americii Latine pentru modul în care s-a făcut creştinarea acestui teritoriu.
Transmiterea mesajului urbi et orbi de către cei doi capi ai Bisericii din La Habana, Cuba, America Latină este plină de o uriaşă încărcătură simbolică.

3. Întâlnindu-ne departe de vechile litigii din ”Lumea Veche”, simțim cu o forță deosebită necesitatea unei lucrări comune între catolici și ortodocși, care sunt chemați, cu blândețe și respect, să dea cont înaintea lumii de speranța care este în noi (cf. 1 Pt 3, 15).

Cei doi lideri religioşi au decis, pentru ca mesajul pacifist să fie şi credibil, să îl transmită dintr-un loc îndepărtat de acela în care în ultimul mileniu au avut loc conflictele, mai mult sau mai puţin violente dintre mădularele Bisericii lui Hristos. Cei doi întâistătători mărturisesc că este nevoie de o împreună lucrare între cele două confesiuni şi de nevoia de a-l sfinţi peHristos în inimi (Petru 3, 15)

4. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru darurile primite de la intrarea în lume a unicului său Fiu. Împărtășim aceeași Tradiție spirituală a primului mileniu al creștinismului. Martorii acestei Tradiții sunt Preasfânta Maică a lui Dumnezeu, Fecioara Maria, și Sfinții pe care îi cinstim. Printre aceștia se află nenumărați martiri care au dat mărturie pentru fidelitatea lor față de Cristos și au devenit ”sămânță de creștini”.

Un articol care repară, cel puţin la nivel declarativ, atitudinea lui Leon al IX-lea şi Mihail Keloularios, prin recunoaşterea „împărtăşirii aceleiaşi Tradiţii spirituale a primului mileniu creştin”. Pomeniţi fiind, cu această ocazie, şi martirii „care au dat mărturie pentru fidelitatea lor faţă de Hristos”, adică martiri ai aceleiaşi uneia Biserici  Creştine.

5. In ciuda acestei Tradiții comune a primelor zece secole, catolicii și ortodocșii, de aproape o mie de ani, sunt lipsiți de comuniune în Euharistie. Suntem despărțiți de rănile provocate de conflictele unui trecut îndepărtat sau recent, de divergențele, moștenite de la străbunii noștri, în înțelegerea și explicitarea credinței noastre în Dumnezeu, unul în trei Persoane, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Deplângem pierderea unității, consecință a slăbiciunii umane și a păcatului, care a avut loc în ciuda rugăciunii sacerdotale a lui Cristos Mântuitorul: „Ca toți să fie una. După cum tu, Părinte, ești în mine și eu în tine, să fie și ei în noi una””(In 17, 21).

Continuă mărturisirea unităţii credinţei dar şi acceptarea faptului că „lipsa comuniunii în Euharistie” (piedică importantă în calea unităţii) este cauzată  de slăbiciunea umană şi de păcat. O mărturisire peste veacuri a faptului că orgoliile Papei Leon al IX-lea şi ale Patriarhului Mihail Keloularios, precum şi ale predecesorilor acestora au fost cele care au făcut dintr-una Biserică a lui Hristos, două, apoi mai multe…
Cei doi întâistătători deplâng pierderea unităţii Bisericii, ceea ce ar putea însemna încă un pas, chiar dacă mic, pe drumul refacerii unităţii acesteia.

6. Conștienți de permanența a numeroase obstacole, ne dorim ca întâlnirea noastră să contribuie la refacerea acestei unități voite de Dumnezeu, pentru care s-a rugat Cristos. Fie ca această întâlnire a noastră să inspire creștinii din întreaga lume să se roage Domnului cu fervoare reînnoită pentru unitatea deplină a tuturor discipolilor săi. Într-o lume care așteaptă de la noi nu doar cuvinte, dar acțiuni concrete, fie ca această întâlnire să devină un semn de speranță pentru toți oamenii de bunăvoință!

La venirea Sanctităţii Sale Papa Ioan Paul al II-lea în România am considerat că, în sfârşit, la nivel simbolic, fraţii s-au regăsit. Petru s-a reîntâlnit cu Andrei! Acest articol din declaraţia comună mă face să sper că, încet-încet, toţi apostolii Mântuitorului se vor regăsi „Spre slava sfintelor lui Dumnezeu Biserici şi pentru unirea tuturor” (Sfânta Liturghie – Ectenia Mare).
Nu se vorbeşte despre unirea Bisericilor catolice şi ortodoxă, ci se face apel la creştinii din întreaga lume, de toate confesiunile, spre unitatea deplină a tuturor.

7. În determinarea noastră de a face tot ce este necesar pentru a depăși divergențele istorice pe care le-am moștenit, vrem să ne unim eforturile pentru a mărturisi Evanghelia lui Cristos și patrimoniul comun al Bisericii din primul mileniu, răspunzând împreună la provocările lumii contemporane. Ortodocșii și catolicii trebuie să învețe să dea o mărturie unită pentru adevăr în domeniile în care acest lucru este posibil și necesar. Civilizația umană a intrat într-o perioadă de schimbări epocale. Conștiința noastră creștină și responsabilitatea noastră pastorală nu ne autorizează să rămânem pasivi în fața provocărilor care necesită un răspuns comun.

Cei doi lideri creştini par a îşi dori cu adevărat unitatea Bisericii Creştine, fiind dispuşi să lase la o parte divergenţele istorice. În contextul actual prioritatea, în opinia celor doi, este regăsirea în comun a unităţii primordiale prin unirea eforturilor cu scopul „de a da o mărturie unită pentru adevăr”.
Răspunsul la provocările lumii contemporane îl constituie unitatea în îndeplinirea responsabilităţii pastorale pe care cei doi o au faţă de comunităţile pe care le păstoresc şi, prin „mărturia unită” pe care trebuie să o dea, faţă de întreaga umanitate. Nici ei, şi, datorită exemplului lor, nici noi, nu avem voie să „rămânem pasivi în faţa provocărilor” actuale.

8. Privirea noastră se îndreaptă în primul rând la regiunile lumii în care creștinii sunt victime ale persecuției. În multe țări din Orientul Mijlociu și din nordul Africii, frații și surorile noastre în Cristos sunt exterminați ca familii, sate și orașe întregi. Bisericile lor au fost devastate și jefuite în mod barbar, obiectele lor sacre au fost profanate iar monumente lor, distruse. În Siria, Irak și în alte țări din Orientul Mijlociu, constatăm cu durere exodul masiv al creștinilor din țara din care credința noastră a început să se răspândească și în care ei au trăit încă din timpul apostolilor, împreună cu alte comunități religioase.

Ca o reeditare a primelor veacuri creştine, lumea contemporană are şi ea victime ale persecuţiei împotriva adepţilor Bisericii lui Hristos. În declaraţia lor comună, cei doi aduc în atenţia lumii martiriul creştinilor din Africa şi din Orientul Mijlociu, victime ale intoleranţei religioase.
Acesta este, poate, un motiv în plus pentru a lăsa lao parte animozităţile şi intoleranţa dintre Bisericile creştine pentru salvarea creştinilor din însuşi leagănul acestei religii. Se face vorbire, spre aducere aminte, de faptul că în Orientul mijlociu creştinii au trăit dintr-u începuturi alături de adepţii altor religii.
Să ne amintim numai de revelaţia lui Saul (Pavel) pe drumul Damascului sau de Sfinţii Dorotei din Gaza, Efrem Sirul, Ioan Damaschinul, Isaac Sirul şi alţi Sfinţi Părinţi la care se închină ortodocşii şi catolicii deopotrivă.
Aceştia sunt cei sub a căror oblăduire se va reface unitatea „Sfintelor lui Dumnezeu Biserici”

9. Chemăm comunitatea internațională să acționeze de urgență pentru a preveni expulzarea în continuare a creștinilor din Orientul Mijlociu. Ridicându-ne glasul în apărarea creștinilor persecutați, vrem să ne exprimăm compasiunea noastră pentru suferința îndurată de credincioșii altor tradiții religioase care au devenit, de asemenea, victime ale războiului civil, haosului și violenței teroriste.

Puterea spirituală şi cea temporală trebuie, ca de atâtea ori în istorie, să acţioneze în comun pentru a putea ajunge la un rezultat. De aceea Papa Francisc şi Patriarhul Kiril, reprezentanţii puterii spirituale, fac tot ceea ce le stă în putinţă dar solicită, în acelaşi timp, liderii politici ai lumii să reacţioneze.
Să sperăm că, atât Europa, cât şi America îşi cor aminti de fundamentul lor profund creştin şi vor acţiona în sprijinul fraţilor şi surorilor lor întru Hristos, victime ale persecuţiei.
Să sperăm că mărturisirea credinţei în Dumnezeu va depăşi faza de a fi tipărită pe bani, şi va (re)intra în faza militantă. Fără însă a răspunde răului cu rău. Djihadul nu se combate prin cruciade!

10. În Siria și Irak, violența a provocat deja mii de victime, lăsând milioane de oameni fără adăpost și resurse. Îndemnăm comunitatea internațională să se unească pentru a pune capăt violenței și terorismului și, în același timp, pentru a contribui prin dialog la restabilirea rapidă a păcii civile. Este esențial să se asigure un ajutor umanitar la scară largă populațiilor suferinde și numeroșilor refugiați din țările învecinate. Cerem tuturor celor care pot influența soarta persoanelor răpite, printre care se numără mitropoliții de Alep, Pavel și Ioan Ibrahim, răpiți în aprilie 2013, ca să facă tot ceea ce este necesar pentru eliberarea rapidă a acestora.

Exact în această idee, de a nu răsplăti răul cu rău, vine şi apelul către comunitatea internaţională de „a pune capăt violenţei şi terorismului„. Apelul este la pace, la dialog şi la ajutor pentru cei în suferinţă; adică la esenţa creştinismului.

Să nu uităm, însă, cuvintele unui exponent al toleranţei şi al profunzimii religioase. A unui evreu convertiti la Ortodoxie după ce a cercetat cu atenţie religia creştină şi bună parte dintre confesiunile ei. Monahul de la Rohia, Nicolae Steihardt care spunea că Nicăieri şi niciodată nu ne-a cerut Hristos să fim prosti. Ne cheamă să fim buni, blânzi şi cinstiţi, smeriţi cu inima, dar nu tâmpiţi. Să nu fim, aşadar tâmpiţi, ci „să ne tâmpim păcatele” (Patericul)

În curând voi continua analiza articolelor acestui document istoric!

Respect!®

Reclame

Iarna nu’i ca vara

Zicea un politician român, singurul preşedinte al României care merită să fie numit astfel.

Într-adevăr! Iarna e ca iarna. Mereu surprinzătoare. Mai ales când ninge la jumătatea lui ianuarie.

Autorităţile, cel puţin la Bucureşti, sunt, an de an, luate prin surprindere de venirea iernii, indiferent când se petrece acest fenomen. La fel s-a întâmplat şi anul ăsta. Dar ceea ce mi se pare mai grav este că, deşi săptămâna trecută a mai fost o tură de zăpadă, tot surprinse au fost autorităţile.

Recunosc că deszăpezirea a mers o idee mai bine decât data trecută dar tot a lăsat mult de dorit. Nu este firesc să deszăpezeşti arterele principale şi să arunci zăpada în movile pe marginea drumului împiedicând accesul de pe străzile laterale sau din parcări exact pe aceste artere proaspăt curăţate. Unde sunt camioanele care transportă zăpada aşa cum am văzut în alte oraşe?

Cum se poate ca la câteva rafale de vânt să cadă copacii şi să avarieze maşinile!?! Cine trebuia să se ocupe de asigurarea acestora?

Şi mai ales cum este posibil ca după O ZI de ninsoare care nici măcar nu a fost aşa de abundentă SĂ ÎNCHIZI ŞCOLILE?!?!?! Eu ştiu că societatea asta are nevoie de manelişti şi de analfabeţi dar măcar faceţi-o mai cu perdea, tovarăşi!

Bine aţi venit la Bucureşti!

Respect!®

Curentul Jilavist

Fotografia "Ziare.com"

Fotografia „Ziare.com”

Nu m-ar mira ca, în curând, copii să înveţe la şcoală despre un nou curent „literar”. Curentul Jilavist, după cum l-a numit un post TV.

În ultima vreme începe să ia amploare discuţia despre deţinuţii care pretind că au scris ceva „opere ştiinţifice” în scopul eliberării din arest. Aşa cum era de aşteptat, legea care permite ca deţinuţii care scriu lucrări ştiinţifice în arest să obţină o reducere a pedepsei cu 30 de zile pentru fiecare lucrare, a dat drumul la o serie întreagă de abuzuri şi de „scriitori”. S-a pornit, după cum susţine marele scriitor contemoran Gigi de la ideea că a scrie o carte este echivalent cu a presta munca pe care de asemenea deţinuţii o pot efectua tot în scopul eliberării.

Despre munca din închisoare am mai scris aici şi nu am de gând să insist. Ceea ce vreau să comentez este capacitatea unor oameni care abia îngaimă două vorbe de a scrie lucrări ştiinţifice de sute de pagini. E adevărat că una dintre cărţile celui menţionat anterior are o mulţime de fotografii şi legendele acestora care umplu zecile de pagini dintre texte, dar nu toate sunt „scrise” în acest mod.

Dar să luăm lucrurile pe rând! Potrivit legii 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate: “Art. 96 f) în cazul elaborării de lucrări ştiinţifice publicate sau invenţii şi inovaţii brevetate, se consideră 30 de zile executate, pentru fiecare lucrare ştiinţifică sau invenţie şi inovaţie brevetată.”

Nu se stabileşte, însă, răspunsul la câteva întrebări esenţiale, cum ar fi: Ce înseamnă lucrare ştiinţifică?, Cum este aceasta elaborată?, Cine supraveghează întocmirea ei? sau Cum au deţinuţii acces la bibliografia necesară elaborării unei lucrări academice?”.

În condiţiile în care normele de aplicare ale Legii 254 nu sunt nici acum elaborate, după aproape un an de când acest lucru trebuia să se întâmple (1 februarie 2014), condiţiile pentru elaborarea acestor lucrări sunt stabilite printr-un un ordin al directorului Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor din anul 2011 potrivit căruia, analiza caracterului ştiinţific al unei lucrări prezentate de condamnat este realizată de comisia din penitenciar şi de instanţa de judecată. Adică de persoane care nu au nicio legătură cu domeniul respectiv. Aceştia nu pot verifica decât dacă editura la care s-a publicat lucrarea se află pe lista Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior şi dacă lucrarea este evaluată de un profesor sau fost profesor universitar. Acesta din urmă trebuie să dea o declaraţie pe proprie răspundere, dar nu la notar, potrivit căreia l-a îndrumat pe deţinut să realizeze lucrarea.

În consecinţă, după părerea mea, vina pentru apariţia curentului jilavist o au: Guvernul (indiferent cine îl conduce la un anumit moment) pentru o lege tembelă precum şi pentru încălcarea propriei legi prin întârzierea apariţiei normelor de aplicare; directorul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi profesorii universitari care au girat aceste lucrări. Nu mă interesează că îşi mânjesc numele prin asociere cu personajele din povestea noastră, asta e strict problema fiecăruia. Mă interesează favorizarea făptuitorului, infracţiune pentru care Direcţia Naţională Anticorupţie (una dintre puţinele instituţii eficiente din ţara asta) s-a autosesizat.

Toţi aceştia consider că trebuie să plătească.

De asemenea consider că are dreptate domnul judecător Cristi Dănileţ care, pe blogul său personal, spune că “Opinia mea personală e că un astfel de beneficiu de fapt ar fi trebuit înlăturat din lege, nu ar trebui prevăzut în lege sau detaliat. Ar fi fost mult mai corect ca pentru lucrări ştiinţifice să nu existe o astfel de prevedere în lege. Avem cam mulţi intelectuali în penitenciarele din România, dar nu ştiu cum se întâmplă că devin intelectuali acolo în penitenciar, înainte nu…mulţi dintre ei nu erau. Dacă se descoperă că lucrările erau, de exemplu, plagiate, revocarea liberării condiţionate ar trebui să funcţioneze şi practic ar trebui cel pus în libertate să revină înapoi în penitenciar. Cred că ar putea fi urmărit chiar şi pentru o infracţiune fie de fals, fie infracţiunea de plagiat“.

Respect®

„Lumea Mondenă”

Voi încerca astăzi să scriu despre un subiect care nu mi-e familiar dar care mă sâcâie de multă vreme. Este vorba despre „lumea mondenă” („ador” expresia asta!).

Pe lângă tembelismul expresiei „lumea lumească” groaza mare aare atunci când observăm care sunt subiectele de interes ale compatrioţilor noştri. Dan C. Mihăilescu a fost scos de pe post pentru că nu făcea rating. În schimb emisiunile de înaltă ţinută gen WOW Biz fac rating invitând manelişti sau divuţe de doi lei. Emisiunile culturale sau ştiinţifice nu prea există pe televiziunile româneşti sau, dacă există, sunt programate la ore imposibile. Poveştile despre însămânţătorul Borcea fac , în schimb, deliciul gospodinelor la ore de maximă audienţă.

Argumentul este „asta vrea lumea, asta difuzăm”. FALS! Total FALS! Dacă toţi „realizatorii” gen Capatos sau Măruţă ar fi puşi după miezul nopţii iar celelalte emisiuni la orele de vârf, atunci s-ar face rating cu „Omul care aduce cartea”

Într-o societate normală (oare mai există!?!) nu se difuzează ce se cere, ci se cere ce se difuzează.

Televiziunea ar trebui să formeze gusturile poporului şi nu invers!

À bon entendeur, salut!

Respect®

Ninge, ninge iar!

Iată că a venit şi zăpada! Vom avea Crăciun cu zăpadă (pe stil vechi). Cei care vor serba Crăciunul pe data de şapte ianuarie pot să se bucure de acest fapt.

Singurele care nu se bucură par a fi, ca de obicei, autorităţile. Astăzi am avut ceva treabă prin Bucureşti şi a trebuit să mă mişc cu maşina. Dat fiind că nu a început încă şcoala traficul este încă destul de liber. Din păcate nu este şi rapid. Peste tot pericol de alunecare, zăpadă aruncată pe şosea, fleoşcăraie şi alte lucruri specifice unei ierni bucureştene. Mai mult decât atât la ora 9 dimineaţa încă era pe străzi maşina de gunoi!?!?!?! Am mai scris despre asta şi nu vreau să mă repet, dar în nicio ţară din cele la care ne uităm noi cu jind nu am văzut maşina de gunoi mai târziu de ora 6 am.

În rest, Crăciun fericit celor de stil vechişi o viaţă frumoasă!!

Respect®

Părerea mea

Am auzit ieri şi astăzi două ştiri care m-au făcut să le comentez. Nu am putut să mă decid despre care să scriu aşa că le comentez pe amândouă.

Am să o iau cronologic:

Părerea mea despre ceea ce s-a întâmplat cu „regele” ţiganilor (nu e deloc peiorativ cuvântul „ţigan”) Florin Cioabă este una, per ansamblu, proastă.

Nu am nimic cu acest om. Ba chiar pot să spun, atrăgându-mi critici, că l-am admirat sincer. Chiar sper ca succesorul său, Dorin, să se ridice la nivelul tatălui său. Florin Tănase Cioabă a încercat; pe bune; să scoată ţigănimea din ignoraţă şi să o ducă în rândul lumii.

Nu vreau, să fac, însă, panegiricul „regelui” ţiganilor. Pe mine mă enervează, chiar mă revoltă reacţia autorităţilor la problemele familiei Cioabă. Ministerul de Externe s-a grăbit să dea asigurări publice famiiei că îi va acorda tot sprijinul necesar pentru a aduce trupul neînsufleţit în ţară.

Foarte bine! Este vorba despre un cetăţean român mort în străinătate care trebuie repatriat iar acest lucru se face, conform protocolului, prin Ministerul de Externe.

Întrebarea mea este de ce în cazul oamenilor obişnuiţi nu se întâmplă acelaşi lucru? În morgile din Italia sunt, după informaţiile mele, circa 150 de morţi români pe care acelaşi Minister de Externe nici nu se sinchiseşte nici măcar să îi identifice. Nu mai vorbesc de repatriere. Din câte ştiu eu în Italia nu a avut loc nicio calamitate şi niciun genocid. Cei 157 de români nu au murit toţi odată ca să zicem că MAE a fost depăşit. Întreb şi eu în vânt: De ce nu au fost aduşi în timp? Pentru ei e ce nu se poate?

                                                                   *

                                                           *              *

Părerea mea despre ultima ştire referitoare la Gigi Becali este la fel de proastă.

Cică s-a înscris în programul puşcăriei pentru a munci ca să îi fie redusă pedeapsa. Şi va avea şi salariu.

CUM ADICĂ!?!?!?!

Un puşcăriaş (indiferent cine e el) stă în puşcărie pe banii voştri şi ai mei şi munceşte numai dacă are el chef primind şi bani şi i se şi reduce pedeapsa!?!?!?! Adică cei ce fac fapte care îl duc acolo, în loc să muncească pentru a îşi plăti mâncarea şi pentru a amortiza tot ceea ce se cheltuieşte cu ei (mâncare, curent electric, apă, haine, plata gardienilor etc.), stau acolo ca la hotel, pe banii noştri. Muncesc dacă au chef şi tot noi îi mai şi plătim pentru asta.

Eu înţeleg că există conceptul de drepturile omului dar, aşa cum spunea Nicolae Steinhardt „Nu există mămăligă fără mestecău”. Nu putem avea drepturi fără obligaţii. Dacă şi-au  încălcat obligaţia de a se supune legii, cei care sunt prin puşcării trebuie să o aibă măcar pe aceea de a-şi plăti cheltuielile necesare „cazării” lor în penitenciare.

Este OBLIGAŢIA lor, nu a noastră. Trebuie să muncească toţi. Salariul să le fie statul acolo şi pe lângă curent electric, apă, plata gardienilor şi ce mai e la capitolul cheltuieli să mănânce în funcţie de cât au produs.

  Respect ®

Din nou despre poliţia rutieră

Sau despre nişte ăia care deranjază circulaţia pe drumurile publice din România.

Cum altfel se pot numi chestiile alea cu şepci albe care stau pe străzi şi le arată maşinilor când să plece şi pe unde să meargă?

De pe la prânz tot aud la ştiri cum că e aglomeraţie şi se merge bară la bară pe Valea Prahovei şi, mai cu seamă, în sectorul Braşov-Buşteni şi în zona Posada-Comarnic.

Este un drum pe care îl cunosc foarte bine şi pe care circul destul de des. De foarte multe ori la ieşirea din Braşov se află un echipaj de poliţie care deviază circulaţia pe la Cheia-Văleni de Munte. Aproape de fiecare dată i-am convins să mă lase, totuşi, să merg prin Buşteni. De fiecare dată am ajuns la Bucureşti cam în 3,5-4 ore. Singura dată când m-am luat după ei şi am mers prin Văleni de Munte am facut şapte ore şi jumătate!!!

Într-adevăr, după ieşirea din Predeal şi până la ieşirea din Buşteni se merge încet dar acest lucru se întâmplă pentru că pe circa 4-5 km sunt cam 12 treceri de pietoni asta înseamnă, dacă am calculat bine, cam o trecere de pietoni la 300-400 de metri. La o asemenea frecvenţă sigur că circulaţia automobilelor este îngreunată în condiţiile în care orice pieton traversează, practic, pe unde vrea el.

Chiar şi aşa traversarea oraşului Buşteni durează cam 20-30 de minute dacă nu e niciun poliţist care să dea din mâini pe trecerile de pietoni şi spre 60 de minute dacă sunt poliţiştii care deranjază circulaţia.

Cam acelaşi lucru se întâmplă şi la Comarnic, cu specificarea că aici sunt mai puţine treceri de pietoni.

Aşadar, pe de o parte, poliţia eliberează drumul pe Valea Prahovei şi îl aglomerează până la refuz pe cel prin Văleni de Munte în loc să încerce o fluidizare a traficului pe ambele variante.

Pe de altă parte deranjază circulaţia în Buşteni şi Comarnic şi lungesc inutil perioada în care se parcurge distanţa respectivă.

În condiţiile în care centrul oraşului Sinaia este în lucru şi circulaţia se desfşoară numai pe variantă, iar noua şosea ocolitoare a Ploieştiului e atât de bine făcută încât trebuie deja reparată, ar trebui ca poliţia să se afle numai pe porţiunile cu adevărat periculoase şi să se scoată capetele de cretă din Buşteni şi Comarnic.

Pariem că în maxim 4 ore s-ar parcurge distanţa Braşov-Bucureşti?

Respect! ®


Calendar

decembrie 2018
L M M J V S D
« mai    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Pagini

Categorii

Blog Stats

  • 13.705 hits
Reclame